Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2014

nieteraz
Kocham moja ekipę.
Reposted fromkamlot kamlot viaoutline outline
nieteraz
6292 81cf
Reposted fromdeliberacja deliberacja viaoutline outline
nieteraz
4098 f794
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaoutline outline
nieteraz
2615 8ca8 500
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viaoutline outline
₴jae ♛ | Weheartit | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaoutline outline
nieteraz
6545 86b6
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viaoutline outline
nieteraz
Zastanawiam się dlaczego ja i Ty nie daliśmy rady być razem Przecież dziś nie jest lepiej, nie jest dobrze
— Pezet "Światła zgasły"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSmerfMaruda SmerfMaruda
nieteraz
Ale nie zapomnij o jednym: to, co zapomina się z miłości, pamięta się później z nienawiści, tak dobrze, tak dobrze!
— August Strindberg
nieteraz
Nie da się nigdy nikogo poznać do końca. Dlatego jest to jedna z najbardziej przerażających rzeczy – przyjmowanie kogoś na wiarę i nadzieja, że on przyjmie nas tak samo. Jest to stan równowagi tak chwiejnej, że aż dziw, iż w ogóle się na to decydujemy. A mimo to...
— Libba Bray, "Mroczne sekrety"
Reposted fromMissMurder MissMurder viagefuhlvoll gefuhlvoll
nieteraz
7344 e479
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viaoutline outline
nieteraz
2186 1a9b
Reposted fromoutline outline
nieteraz
Odchodząc nie zapomnij zabrać obietnic.
Reposted frominsomniaa insomniaa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
nieteraz

Nie wyobrażam sobie siebie, bez Ciebie...

11/05/14
Reposted bysmokingtimegefuhlvolllajla
nieteraz
A potem potłukł jej duszę.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viazapomniane zapomniane
nieteraz

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viaSmerfMaruda SmerfMaruda
nieteraz
Nigdy nie przywiązuj się do kogoś za bardzo, ponieważ przywiązania prowadzą do oczekiwań, a oczekiwania do rozczarowań.
— chyba powinnam to sobie wytatuować
nieteraz
...i nie wiem, co jest gorsze: to, że śnię o Tobie ciągle (ciągle!), czy to, że chyba (chyba?) nie chcę przestać.
— 05/05/14
nieteraz
2926 c77a
Ed Sheeran - A Team
Reposted fromitsnotiw itsnotiw viadrugs drugs
nieteraz
6602 7f6c 500
Official Issue XO
The Weeknd. http://shop.theweeknd.com/
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadrugs drugs
nieteraz
Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak viasmokingtime smokingtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl